Gitflow là gì? Tại sao nó lại quan trọng với các nhà phát triển phần mềm?
 1. Home
 2. Chuyện coding
 3. Gitflow là gì? Tại sao nó lại quan trọng với các nhà phát triển phần mềm?
Admin 12 tháng trước

Gitflow là gì? Tại sao nó lại quan trọng với các nhà phát triển phần mềm?

Trong thế giới phát triển phần mềm ngày nay, việc quản lý và kiểm soát mã nguồn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất để đảm bảo sự thành công của dự án. Với sự gia tăng về quy mô và phức tạp của các dự án phần mềm hiện đại, các nhà phát triển cần tìm kiếm các phương pháp quản lý mã nguồn hiệu quả và linh hoạt. Trong tập trung vào việc làm việc đa nhánh (branching) và kết hợp các quy trình làm việc chuẩn, Gitflow đã nhanh chóng trở thành một trong những mô hình phổ biến và hữu ích nhất trong việc quản lý mã nguồn. Trong bài viết này của Tuấn Anh UET, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Gitflow là gì và tại sao nó lại mang tính quan trọng đối với các nhà phát triển phần mềm.

I. Các thành phần chính của Gitflow

Gitflow là gì

A. Branch chính: master và develop

Branch master:

 • Là nhánh chính được sử dụng để lưu trữ mã nguồn ổn định và chạy sản phẩm trong môi trường thực tế.
 • Mỗi lần hoàn thành một phiên bản ổn định, các thay đổi từ develop sẽ được gộp vào nhánh master.
 • Sản phẩm cuối cùng sau khi được phát hành sẽ dựa trên phiên bản của nhánh master.

Branch develop:

 • Là nhánh phát triển chính được sử dụng để tích hợp các tính năng và sửa lỗi từ các nhánh phụ khác.
 • Các nhánh feature và hotfix sẽ được gộp vào nhánh develop khi hoàn thành.
 • Thường thì các thay đổi trong nhánh develop được kiểm tra và kiểm thử kỹ lưỡng trước khi gộp vào nhánh master.

B. Feature branches

 1. Là nhánh được tạo ra từ nhánh develop để triển khai các tính năng mới hoặc cải tiến.
 2. Mỗi tính năng sẽ có một nhánh feature riêng để phát triển độc lập và tránh xung đột với các tính năng khác.
 3. Khi hoàn thành, nhánh feature sẽ được gộp lại vào nhánh develop.

C. Release branches

 1. Là nhánh dùng để chuẩn bị cho việc phát hành sản phẩm.
 2. Khi các tính năng đã hoàn tất trong nhánh develop và đạt đủ tiêu chuẩn để phát hành, một nhánh release mới sẽ được tạo ra từ nhánh develop.
 3. Trong nhánh release, chỉ được thực hiện các sửa lỗi nhỏ và cải tiến cuối cùng trước khi phát hành sản phẩm.
 4. Sau khi hoàn tất, nhánh release sẽ được gộp vào nhánh master và nhánh develop.

D. Hotfix branches

 1. Là nhánh dùng để xử lý các sự cố gấp đột xuất trong phiên bản đang hoạt động trên nhánh master.
 2. Khi phát hiện lỗi trong phiên bản đã phát hành, một nhánh hotfix sẽ được tạo ra từ nhánh master để khắc phục lỗi.
 3. Sau khi hoàn tất, nhánh hotfix sẽ được gộp vào cả nhánh master và nhánh develop để đảm bảo tính ổn định của cả hai.

Có thể bạn quan tâm: MIME Sniffing là gì? Cách giúp bảo vệ trang Web của bạn khỏi cuộc tấn công “dò tìm” MIME

II. Quy trình làm việc với Gitflow

Gitflow là gì

A. Giới thiệu về workflow

 • Gitflow là một mô hình quản lý mã nguồn sử dụng các nhánh (branches) để phân tách công việc và kiểm soát quá trình phát triển phần mềm.
 • Quy trình làm việc của Gitflow dựa trên việc sử dụng các nhánh chính như master và develop, cùng với các nhánh phụ như feature branches, release branches và hotfix branches.

B. Cách tạo và quản lý feature branches

Tạo feature branch:

 • Khi có một tính năng mới cần phát triển, tạo một feature branch từ nhánh develop.
 • Đặt tên feature branch sao cho dễ hiểu và liên quan đến tính năng được triển khai.

Phát triển tính năng:

 • Trong feature branch, thực hiện phát triển tính năng theo yêu cầu và thiết kế đã xác định.
 • Thường xuyên commit và push các thay đổi lên feature branch để theo dõi quá trình phát triển.

Kiểm tra và hoàn thành tính năng:

 • Khi tính năng đã hoàn thành, kiểm tra và đảm bảo tính đầy đủ và đúng đắn.
 • Sau khi kiểm tra thành công, gộp feature branch vào nhánh develop để tích hợp tính năng mới vào sản phẩm.

C. Chuẩn bị và thực hiện release:

Tạo release branch:

Khi các tính năng đã được hợp nhất vào nhánh develop và chuẩn bị phát hành sản phẩm, tạo một release branch từ nhánh develop.

Kiểm tra cuối cùng và chuẩn bị phát hành:

 • Trong release branch, kiểm tra lần cuối và chỉ thực hiện các sửa lỗi nhỏ và cải tiến cuối cùng trước khi phát hành.
 • Chuẩn bị tài liệu và thông báo phát hành cho người dùng.

Hoàn thành release:

 • Khi chuẩn bị hoàn tất, gộp release branch vào nhánh master để phát hành sản phẩm chính thức.
 • Gộp release branch cũng vào nhánh develop để đồng bộ và tiếp tục phát triển các tính năng tiếp theo.

D. Xử lý lỗi với hotfix branches

 1. Tạo hotfix branch: Khi phát hiện lỗi trong phiên bản đã phát hành trên nhánh master, tạo một hotfix branch từ nhánh master.
 2. Khắc phục lỗi: Trong hotfix branch, sửa lỗi hoặc thực hiện các chỉnh sửa cần thiết để khắc phục vấn đề.
 3. Hoàn thành hotfix: Khi hotfix đã hoàn thành, gộp hotfix branch vào nhánh master và nhánh develop để đảm bảo tính ổn định của cả hai nhánh. Phát hành phiên bản mới với sửa lỗi đã được thực hiện.

III. Lợi ích của Gitflow đối với nhà phát triển phần mềm

Gitflow là gì

A. Quản lý mã nguồn hiệu quả

 1. Giữ mã nguồn ổn định: Gitflow sử dụng các nhánh chính như master và develop giúp duy trì mã nguồn ổn định trên nhánh master, trong khi nhánh develop được sử dụng để tích hợp các tính năng mới.
 2. Theo dõi tính năng: Tạo feature branches cho từng tính năng mới giúp theo dõi tiến độ và phân chia công việc một cách rõ ràng.
 1. Phân chia công việc và làm việc song song
 1. Độc lập phát triển tính năng: Gitflow sử dụng feature branches cho phép các nhà phát triển làm việc độc lập trên các tính năng riêng biệt, giúp tránh xung đột mã nguồn và tăng tốc độ phát triển.
 2. Sẵn sàng phát hành: Gitflow tạo các nhánh release và hotfix cho phép đồng thời phát triển và kiểm tra tính năng mới cũng như xử lý lỗi.

C. Hỗ trợ công việc đa nhánh mạnh mẽ

 1. Giải quyết xung đột: Gitflow các tính năng và sửa lỗi được phát triển trong các feature branches và hotfix branches giúp tránh xung đột với những người đang làm việc trên cùng một dự án.
 2. Quản lý phiên bản: Tạo các release branches giúp quản lý phiên bản phần mềm và chuẩn bị cho việc phát hành một cách hiệu quả.

D. Tăng tính ổn định của sản phẩm

 1. Kiểm tra và chuẩn bị phát hành: Tạo release branches cho phép kiểm tra cuối cùng và chuẩn bị sản phẩm trước khi phát hành, giảm thiểu nguy cơ phát hành sản phẩm có lỗi.
 2. Xử lý lỗi nhanh chóng: Sử dụng hotfix branches giúp phát hiện và khắc phục các lỗi gấp đột một cách nhanh chóng, đảm bảo tính ổn định của phần mềm.

Lời kết

Tóm tắt lại, Gitflow là một phương pháp quản lý mã nguồn với việc sử dụng các nhánh (branch) một cách có tổ chức, giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình phát triển phần mềm. Với sự phân chia rõ ràng giữa các nhánh chính như master, develop, feature, release và hotfix, Gitflow giúp cho quá trình làm việc đồng thời của các nhóm phát triển dễ dàng hơn, giảm thiểu xung đột mã nguồn và tăng cường tính ổn định của sản phẩm cuối cùng. Dựa vào những lợi ích vượt trội mà nó mang lại, Gitflow xứng đáng là một công cụ hữu ích mà các nhà phát triển phần mềm nên xem xét và áp dụng trong các dự án của mình. Việc sử dụng Gitflow không chỉ cải thiện quy trình làm việc mà còn đóng góp tích cực vào sự thành công và phát triển bền vững của các dự án phần mềm trong thời đại công nghệ ngày nay.

2 lượt xem | 0 bình luận
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar