Chuyện linh tinh

Chuyên mục tập trung về những câu chuyện mà bản thân mình đã trải qua trong cuộc sống cũng như trong công việc. Ngoài ra cũng sẽ là những bài viết chém gió, vui vẻ về tất cả những gì mình muốn viết và lưu trữ.