Tìm hiểu về HTTP Status Code – Ý nghĩa và cách xử lý
 1. Home
 2. Chuyện coding
 3. Tìm hiểu về HTTP Status Code – Ý nghĩa và cách xử lý
Admin 1 năm trước

Tìm hiểu về HTTP Status Code – Ý nghĩa và cách xử lý

HTTP Status Code là một khái niệm không còn xa lạ với các nhà phát triển web và quản trị viên hệ thống. Khi tương tác với các trang web hoặc ứng dụng, chúng ta thường gặp những con số kỳ lạ đi kèm với các thông báo lỗi hoặc thành công. Đó chính là các mã status code của giao thức HTTP. Hiểu và xử lý đúng HTTP Status Code là yếu tố quan trọng để xây dựng và duy trì sự ổn định của hệ thống web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại mã status code phổ biến, chức năng của chúng và cách xử lý một số trường hợp thường gặp.

I. Các nhóm HTTP Status Code

HTTP Status Code

1. Nhóm 1xx: Informational Responses

Mô tả và chức năng của nhóm 1xx:

Nhóm 1xx đại diện cho các phản hồi thông tin.

Mã status code trong nhóm này chỉ ra rằng yêu cầu đã được tiếp nhận và tiến trình tiếp theo đang diễn ra.

Ví dụ về các mã status code trong nhóm 1xx:

100 Continue: Cho biết yêu cầu ban đầu đã được chấp nhận và tiếp tục gửi yêu cầu tiếp theo.

101 Switching Protocols: Chỉ ra rằng máy chủ đang chuyển đổi giao thức theo yêu cầu của người dùng.

2. Nhóm 2xx: Successful Responses

Mô tả và chức năng của nhóm 2xx:

Nhóm 2xx báo hiệu rằng yêu cầu đã được thành công và được xử lý thành công.

Ví dụ về các mã status code trong nhóm 2xx:

 • 200 OK: Cho biết yêu cầu đã được xử lý thành công và trả về dữ liệu yêu cầu.
 • 201 Created: Thông báo rằng yêu cầu đã tạo thành công một tài nguyên mới.

Giải thích ý nghĩa các mã status code quan trọng như 200, 201, 204:

 • Mã 200 OK cho thấy yêu cầu đã thành công và trả về dữ liệu yêu cầu.
 • Mã 201 Created cho biết yêu cầu đã tạo thành công một tài nguyên mới.
 • Mã 204 No Content chỉ ra rằng yêu cầu đã được xử lý thành công, nhưng không có nội dung trả về.

3. Nhóm 3xx: Redirection Responses

Mô tả và chức năng của nhóm 3xx:

Nhóm 3xx cho biết rằng yêu cầu được điều hướng tới một địa chỉ khác để hoàn thành yêu cầu.

Ví dụ về các mã status code trong nhóm 3xx:

 • 301 Moved Permanently: Cho biết tài nguyên đã được chuyển đến một địa chỉ mới vĩnh viễn.
 • 302 Found: Thông báo rằng tài nguyên được tìm thấy tạm thời tại một địa chỉ khác.

Đề cập đến các mã status code như 301, 302, 304 và cách chúng hoạt động:

 • Mã 301 Moved Permanently chỉ ra rằng tài nguyên đã được chuyển đến một địa chỉ mới và các yêu cầu sau này nên được gửi đến địa chỉ mới.
 • Mã 302 Found chỉ ra rằng tài nguyên hiện tại tạm thời được tìm thấy tại một địa chỉ khác.
 • Mã 304 Not Modified được sử dụng để chỉ ra rằng tài nguyên không thay đổi từ lần truy cập trước đó và có thể sử dụng bản sao lưu trong bộ nhớ đệm.

4. Nhóm 4xx: Client Error Responses

Mô tả và chức năng của nhóm 4xx:

Nhóm 4xx cho biết rằng yêu cầu của khách hàng có vấn đề và không thể hoàn thành.

Ví dụ về các mã status code trong nhóm 4xx:

 • 400 Bad Request: Thông báo rằng yêu cầu của khách hàng không hợp lệ và không thể được xử lý.
 • 403 Forbidden: Chỉ ra rằng khách hàng không có quyền truy cập vào tài nguyên yêu cầu.

Trình bày ý nghĩa của các mã status code phổ biến như 400, 403, 404 và cách xử lý:

 • Mã 400 Bad Request cho biết yêu cầu của khách hàng không hợp lệ, có thể do dữ liệu không hợp lệ hoặc thông tin thiếu sót.
 • Mã 403 Forbidden chỉ ra rằng khách hàng không có quyền truy cập vào tài nguyên yêu cầu.
 • Mã 404 Not Found thông báo rằng tài nguyên yêu cầu không được tìm thấy trên máy chủ.

5. Nhóm 5xx: Server Error Responses

Mô tả và chức năng của nhóm 5xx:

Nhóm 5xx cho biết rằng máy chủ gặp vấn đề trong quá trình xử lý yêu cầu của khách hàng.

Ví dụ về các mã status code trong nhóm 5xx:

 • 500 Internal Server Error: Thông báo rằng máy chủ gặp lỗi nội bộ không thể xử lý yêu cầu của khách hàng.

Thảo luận về ý nghĩa các mã status code quan trọng như 500, 502, 503 và khắc phục lỗi:

 • Mã 500 Internal Server Error cho biết máy chủ gặp phải lỗi nội bộ không thể xử lý yêu cầu của khách hàng.
 • Mã 502 Bad Gateway chỉ ra rằng máy chủ đang hoạt động nhưng không thể nhận phản hồi từ máy chủ cung cấp dịch vụ.
 • Mã 503 Service Unavailable thông báo rằng máy chủ tạm thời không thể xử lý yêu cầu do quá tải hoặc bảo trì. Để khắc phục lỗi, cần kiểm tra và sửa chữa máy chủ hoặc tăng khả năng xử lý yêu cầu.

Thông qua việc hiểu về các nhóm HTTP Status Code và ý nghĩa của chúng, chúng ta có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến giao tiếp và xử lý yêu cầu trong quá trình phát triển và quản lý ứng dụng web.

Có thể bạn quan tâm: Khoa học dữ liệu – Ứng dụng và tiềm năng trong thế giới kỹ thuật số

II. Cách xử lý và giải quyết HTTP Status Code

HTTP Status Code

1. Quy trình xử lý và trả về HTTP Status Code trong ứng dụng web

Xác định mã status code: Khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, máy chủ web phải xác định mã status code phù hợp dựa trên quá trình xử lý yêu cầu.

Xử lý yêu cầu: Dựa trên mã status code, máy chủ web tiến hành xử lý yêu cầu. Điều này có thể bao gồm truy xuất dữ liệu, xử lý nghiệp vụ, hoặc thực hiện các tác vụ khác liên quan đến yêu cầu.

Trả về mã status code: Sau khi xử lý yêu cầu, máy chủ web trả về mã status code cùng với phản hồi tương ứng cho khách hàng.

2. Cách xử lý các mã status code phổ biến và điều hướng người dùng

HTTP Status Code

Mã 200 OK: Nếu yêu cầu thành công, trả về dữ liệu hoặc trang web yêu cầu.

 • Mã 301 Moved Permanently hoặc 302 Found: Điều hướng người dùng đến địa chỉ mới thông qua các trình điều hướng hoặc cập nhật liên kết.
 • Mã 400 Bad Request hoặc 403 Forbidden: Hiển thị trang lỗi hoặc thông báo lỗi cụ thể cho người dùng, cung cấp hướng dẫn để khắc phục.
 • Mã 404 Not Found: Hiển thị trang lỗi 404 hoặc hướng dẫn người dùng đến trang tương tự.
 • Mã 500 Internal Server Error hoặc 503 Service Unavailable: Hiển thị trang lỗi hoặc thông báo lỗi nội bộ, cung cấp thông tin hỗ trợ hoặc liên hệ với quản trị viên.

3. Gợi ý một số best practice khi xử lý và báo cáo lỗi HTTP Status Code

 • Cung cấp thông tin chi tiết: Khi gặp lỗi, cần cung cấp thông tin chi tiết về lỗi để người dùng hiểu rõ hơn về vấn đề và có thể khắc phục.
 • Ghi log lỗi: Đảm bảo ghi log tất cả các lỗi HTTP Status Code để theo dõi và phân tích sau này. Log lỗi cung cấp thông tin giúp tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề nhanh chóng.
 • Kiểm tra thường xuyên: Thực hiện kiểm tra định kỳ trên hệ thống để phát hiện và xử lý sớm các lỗi liên quan đến HTTP Status Code.
 • Tùy chỉnh trang lỗi: Tạo trang lỗi tùy chỉnh với thông tin hữu ích và hướng dẫn sửa lỗi để người dùng có trải nghiệm tốt hơn khi gặp sự cố.
 • Cung cấp hỗ trợ và liên hệ: Đảm bảo cung cấp thông tin hỗ trợ hoặc liên hệ với quản trị viên để người dùng có thể báo cáo và nhận sự hỗ trợ khi gặp lỗi.

Bằng cách áp dụng các quy trình xử lý chính xác, xử lý các mã status code phổ biến và tuân thủ các best practice, chúng ta có thể nâng cao trải nghiệm người dùng và giải quyết các vấn đề liên quan đến HTTP Status Code một cách hiệu quả trong ứng dụng web.

Lời kết

Trên hành trình phát triển ứng dụng web, hiểu rõ và biết cách xử lý HTTP Status Code là một kỹ năng quan trọng. Qua bài viết này, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về các nhóm mã status code và ý nghĩa của chúng. Việc hiểu và áp dụng đúng HTTP Status Code sẽ giúp chúng ta xử lý các tình huống lỗi và thành công một cách hiệu quả, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo ổn định cho hệ thống web. Hãy đảm bảo rằng bạn đã nắm vững các mã status code quan trọng và áp dụng chúng đúng cách trong quá trình phát triển và quản lý ứng dụng web của mình.

11 lượt xem | 0 bình luận
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar