Mô hình Agile – Giải thích chi tiết và cách triển khai hiệu quả
 1. Home
 2. Quản lý dự án
 3. Mô hình Agile – Giải thích chi tiết và cách triển khai hiệu quả
Admin 1 năm trước

Mô hình Agile – Giải thích chi tiết và cách triển khai hiệu quả

Mô hình Agile là một phương pháp quản lý dự án được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Nó tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua sự linh hoạt, sáng tạo và tính toàn diện của đội ngũ phát triển. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình Agile, cách triển khai hiệu quả và những lợi ích của nó.

Khái niệm về mô hình Agile

Mô hình Agile
Khái niệm về mô hình Agile

Mô hình Agile là một phương thức quản lý dự án phát triển phần mềm theo hướng linh hoạt và có thể thay đổi khi cần thiết. Trong mô hình này, các thành viên trong đội ngũ phát triển tương tác trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và yêu cầu của họ. Sau đó, họ tập trung vào việc tạo ra giá trị bằng cách phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Các mô hình Agile thường sử dụng các kỹ thuật phát triển phần mềm như Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) và Lean. Những kỹ thuật này nhằm tăng cường sự linh hoạt của quá trình phát triển, giúp đội ngũ phát triển có thể thích nghi với các thay đổi trong quá trình phát triển.

Cách triển khai mô hình Agile

Mô hình Agile
Cách triển khai mô hình Agile

Mô hình Agile tập trung vào các chu kỳ phát triển ngắn gọn, từ 1 đến 4 tuần. Mỗi chu kỳ này được gọi là một Sprint. Trong mỗi Sprint, đội ngũ phát triển tập trung vào việc phát triển sản phẩm và cải tiến quá trình phát triển của họ.

Để triển khai mô hình Agile, đội ngũ phát triển cần thực hiện các bước sau:

 • Xác định yêu cầu của khách hàng: Đội ngũ phát triển cần tìm hiểu rõ yêu cầu của khách hàng để có thể xây dựng sản phẩm phù hợp.
 • Lập kế hoạch: Đội ngũ phát triển cần lập kế hoạch cho các Sprint và kế hoạch chi tiết cho từng Sprint.
 • Phân tích và thiết kế: Đội ngũ phát triển phân tích yêu cầu và thiết kế các tính năng và chức năng của sản phẩm.
 • Phát triển: Đội ngũ phát triển tiến hành phát triển sản phẩm theo các chu kỳ Sprint.
 • Kiểm thử: Sau khi hoàn thành một Sprint, đội ngũ phát triển cần kiểm tra và đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm.
 • Triển khai: Khi sản phẩm được hoàn thành, đội ngũ phát triển tiến hành triển khai sản phẩm cho khách hàng sử dụng.

Lợi ích của mô hình Agile

Mô hình Agile
Lợi ích của mô hình Agile

Mô hình Agile có nhiều lợi ích như sau:

 • Tính linh hoạt: Mô hình Agile cho phép đội ngũ phát triển thay đổi sản phẩm trong quá trình phát triển để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 • Tăng tính toàn diện: Đội ngũ phát triển tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua sự linh hoạt và tính toàn diện của sản phẩm.
 • Phản hồi nhanh: Mô hình Agile giúp đội ngũ phát triển có thể phản hồi nhanh chóng với các yêu cầu của khách hàng trong quá trình phát triển.
 • Tăng cường hiệu suất: Mô hình Agile giúp đội ngũ phát triển làm việc hiệu quả hơn, từ đó giúp tăng cường hiệu suất và năng suất của công việc.
 • Giảm rủi ro: Mô hình Agile giúp giảm rủi ro trong quá trình phát triển sản phẩm bằng cách thực hiện kiểm tra và đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm trong mỗi Sprint.

Ví dụ về triển khai mô hình Agile

Để minh họa cách triển khai mô hình Agile, ta xem xét ví dụ sau:

Một công ty phát triển phần mềm với mong muốn tạo ra một ứng dụng di động để giúp người dùng tìm kiếm các nhà hàng gần địa điểm của họ. Công ty này quyết định sử dụng mô hình Agile để phát triển sản phẩm.

Sprint 1: Trong Sprint đầu tiên, đội ngũ phát triển tập trung vào việc xác định yêu cầu của khách hàng. Họ tiến hành cuộc phỏng vấn khách hàng để hiểu rõ nhu cầu của họ và lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo.

Sprint 2: Trong Sprint thứ hai, đội ngũ phát triển tiến hành phân tích và thiết kế các tính năng của ứng dụng. Họ tập trung vào việc thiết kế giao diện người dùng và tính năng tìm kiếm địa điểm.

Sprint 3: Trong Sprint thứ ba, đội ngũ phát triển tiến hành phát triển phần mềm và cải tiến quá trình phát triển của họ. Họ sử dụng kỹ thuật Test-driven development (TDD) để đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm.

Sprint 4: Trong Sprint cuối cùng, đội ngũ phát triển tiến hành kiểm thử và triển khai ứng dụng cho khách hàng.

Những lỗi phổ biến khi triển khai mô hình Agile

Mặc dù mô hình Agile đã trở thành phương pháp phổ biến trong quản lý dự án phát triển phần mềm, nhưng vẫn có một số lỗi phổ biến khi triển khai mô hình này. Những lỗi này bao gồm:

 • Thiếu sự tương tác giữa các thành viên trong đội ngũ phát triển
 • Không xác định rõ yêu cầu của khách hàng
 • Thiếu sự linh hoạt trong quá trình phát triển
 • Chưa đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm

Những câu hỏi liên quan đến mô hình Agile

Tại sao mô hình Agile được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực phát triển phần mềm?

Mô hình Agile được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực phát triển phần mềm vì nó tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng bằng cách sử dụng tính linh hoạt và tính toàn diện của sản phẩm.

Agile và Waterfall khác nhau như thế nào?

Waterfall là một phương pháp quản lý dự án phát triển phần mềm theo hướng tuần tự, trong khi Agile là một phương pháp quản lý dự án phát triển phần mềm theo hướng linh hoạt.

Mô hình Agile có nhược điểm gì?

Nhược điểm của mô hình Agile là thiếu tính toàn diện và thiếu sự tương tác giữa các thành viên trong đội ngũ phát triển.

Scrum là gì?

Scrum là một trong các kỹ thuật phát triển phần mềm được sử dụng trong mô hình Agile. Nó bao gồm các Sprint ngắn gọn và tập trung vào việc phát triển sản phẩm.

Cần phải có kinh nghiệm gì để triển khai mô hình Agile?

Không cần phải có kinh nghiệm quản lý dự án phức tạp, nhưng cần phải hiểu rõ về quy trình phát triển phần mềm và thực hành các kỹ thuật phát triển phần mềm như Scrum, Kanban, XP và Lean.

Kết luận

Mô hình Agile là một phương pháp quản lý dự án phát triển phần mềm linh hoạt và hiệu quả. Nó cho phép đội ngũ phát triển tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua tính toàn diện và sự linh hoạt của sản phẩm. Tuy nhiên, để triển khai mô hình Agile thành công, đội ngũ phát triển cần tương tác chặt chẽ với khách hàng, xác định rõ yêu cầu và thực hiện các Sprint nhỏ trong quá trình phát triển.

45 lượt xem | 0 bình luận
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar