OOP – Phương pháp lập trình quan trọng trong thời đại công nghệ hiện đại
 1. Home
 2. Chuyện coding
 3. OOP – Phương pháp lập trình quan trọng trong thời đại công nghệ hiện đại
Admin 11 tháng trước

OOP – Phương pháp lập trình quan trọng trong thời đại công nghệ hiện đại

Trong thế giới lập trình hiện đại, lập trình hướng đối tượng (OOP – Object-Oriented Programming) đã trở thành một phương pháp cực kỳ phổ biến và mạnh mẽ. Với OOP, các nhà phát triển có khả năng tạo ra các chương trình phức tạp, dễ quản lý và dễ bảo trì. OOP không chỉ là một cách tiếp cận mới về việc viết mã, mà còn là một triết lý thiết kế mang lại sự linh hoạt và tái sử dụng mã nguồn. Khi chúng ta nói về lập trình hướng đối tượng, chúng ta đề cập đến việc tưởng tượng và mô hình hóa thế giới thực thành các đối tượng có thuộc tính và hành vi tương ứng. Điều này cho phép chúng ta xây dựng các chương trình theo cách tương tự như cách chúng ta nghĩ về thế giới xung quanh chúng ta.

I. Giới thiệu về phương pháp lập trình hướng đối tượng OOP

OOP

Vai trò của OOP trong phát triển phần mềm

OOP có vai trò quan trọng trong phát triển phần mềm vì nó cung cấp một cách tiếp cận có tổ chức để xây dựng và duy trì các ứng dụng phần mềm. Một số vai trò quan trọng của bao gồm:

 • Tính chất tái sử dụng: OOP khuyến khích việc sử dụng lại mã nguồn thông qua khái niệm kế thừa, nơi các đối tượng có thể được tạo dựng dựa trên các đối tượng đã tồn tại. Điều này giúp giảm thiểu việc viết lại mã và tăng hiệu suất phát triển.
 • Tính linh hoạt và mở rộng: OOP cho phép mở rộng và thay đổi các tính năng của một đối tượng mà không ảnh hưởng đến các đối tượng khác. Điều này giúp dễ dàng tương thích và bảo trì ứng dụng khi yêu cầu thay đổi.
 • Tính module hóa: OOP cho phép phân chia phần mềm thành các đối tượng độc lập, gắn kết với nhau bằng các giao tiếp. Điều này giúp tăng tính sắp xếp, quản lý và bảo trì mã nguồn.
 • Tính trừu tượng: OOP cho phép trừu tượng hóa thông qua việc tạo ra các lớp và đối tượng trừu tượng, giúp tách biệt phần cài đặt và giao diện của một đối tượng. Điều này giúp tăng tính rõ ràng và giảm sự phụ thuộc giữa các phần của chương trình.

Lợi ích và ưu điểm của OOP so với các phương pháp lập trình khác

OOP

 • Tính tái sử dụng: OOP giúp giảm thiểu việc viết lại mã và tăng cường khả năng tái sử dụng, do đó giảm thời gian và công sức trong quá trình phát triển phần mềm.
 • Dễ hiểu và bảo trì: OOP tập trung vào việc mô hình hóa thế giới thực, điều này làm cho mã nguồn dễ hiểu và bảo trì hơn. Các đối tượng và mối quan hệ giữa chúng thể hiện một cách rõ ràng, giúp dễ dàng định vị và sửa chữa lỗi.
 • Tính linh hoạt và mở rộng: OOP cho phép thay đổi và mở rộng chức năng của một đối tượng mà không ảnh hưởng đến các đối tượng khác, giúp tăng tính linh hoạt và dễ dàng thích ứng với yêu cầu mới.
 • Quản lý dễ dàng: OOP giúp chia nhỏ các thành phần của phần mềm thành các đối tượng độc lập, giúp quản lý mã nguồn dễ dàng hơn, tăng tính sắp xếp và tái cấu trúc.
 • Tính mô phỏng: OOP cung cấp khả năng mô phỏng các đối tượng và mối quan hệ giữa chúng trong thế giới thực, giúp người lập trình có thể mô hình hóa và phân tích các vấn đề phức tạp một cách trực quan và dễ dàng hơn.

Có thể bạn quan tâm: EncodeURL là gì? Và tất cả những điều bạn chưa biết

II. Các nguyên tắc cơ bản của OOP

OOP

Các nguyên tắc cơ bản của lập trình hướng đối tượng bao gồm đóng gói (encapsulation), kế thừa (inheritance) và đa hình (polymorphism). Dưới đây là mô tả và giải thích về mỗi nguyên tắc và tầm quan trọng của chúng trong việc phát triển ứng dụng!

Đóng gói (Encapsulation)

 • Đóng gói là nguyên tắc của OOP mà cho phép đóng gói dữ liệu (thuộc tính) và các phương thức hoạt động trên dữ liệu vào trong một đối tượng.
 • Đóng gói giúp bảo vệ dữ liệu và giới hạn quyền truy cập, chỉ cho phép truy cập dữ liệu thông qua các phương thức công khai (public methods) được cung cấp bởi đối tượng. Điều này giúp đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu.
 • Đóng gói cũng giúp che giấu chi tiết cài đặt bên trong đối tượng, giúp tách biệt phần cài đặt và giao diện công khai. Điều này cho phép thay đổi cài đặt bên trong mà không ảnh hưởng đến các đối tượng khác sử dụng đối tượng đó, cung cấp tính linh hoạt và bảo trì dễ dàng.

Kế thừa (Inheritance)

 • Kế thừa là nguyên tắc cho phép một lớp (class) con kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một lớp cha (class) đã tồn tại.
 • Kế thừa cho phép tái sử dụng mã nguồn và xây dựng các lớp con dựa trên các lớp đã có sẵn. Lớp con có thể mở rộng hoặc thay đổi các tính năng của lớp cha mà không cần viết lại toàn bộ mã.
 • Kế thừa giúp tạo ra cấu trúc phân cấp trong việc mô hình hóa thế giới thực, cho phép tạo ra các lớp chuyên biệt và chia sẻ các đặc điểm chung. Điều này giúp tăng tính module hóa, quản lý dễ dàng và tăng khả năng mở rộng của mã nguồn.

Đa hình (Polymorphism)

 • Đa hình là khả năng của các đối tượng cùng kiểu có thể thực hiện các hành động khác nhau dựa trên kiểu thực tế của đối tượng đó.
 • Đa hình cho phép gọi cùng một phương thức trên các đối tượng khác nhau và đối tượng sẽ thực hiện phương thức tương ứng dựa trên kiểu của chính nó.
 • Đa hình giúp tăng tính linh hoạt và giảm sự phụ thuộc vào kiểu cụ thể. Nó cho phép xử lý các đối tượng theo cách chung chung, dựa trên các thuộc tính và hành vi chung, mà không cần quan tâm đến kiểu cụ thể của từng đối tượng.
 • Đa hình cung cấp khả năng mở rộng và đa dạng hóa trong việc xử lý đối tượng, giúp tăng tính tái sử dụng và mô phỏng một cách linh hoạt các khái niệm trong thế giới thực.

Lời kết

Trên thực tế, OOP không chỉ giới hạn trong việc lập trình. Nó đã trở thành một cách suy nghĩ, một phương pháp giải quyết vấn đề và một khung tư duy quan trọng trong công nghệ thông tin. Nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến như Java, C++, Python đã tích hợp phương pháp lập trình này vào ngôn ngữ của chúng và một số ngôn ngữ mới đã được thiết kế dựa trên các nguyên tắc OOP. 

Với việc sử dụng phương pháp lập trình này chúng ta có thể xây dựng các ứng dụng phần mềm lớn và phức tạp một cách dễ dàng hơn. Việc phân chia chương trình thành các đối tượng nhỏ hơn giúp chúng ta tập trung vào từng phần riêng lẻ, giúp dễ dàng quản lý và bảo trì mã nguồn. Ngoài ra, khả năng tái sử dụng mã nguồn cũng là một trong những ưu điểm quan trọng của OOP, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình phát triển phần mềm.

Với những ứng dụng rộng rãi của OOP, việc hiểu và áp dụng các nguyên tắc của nó trở nên quan trọng đối với những người lập trình viên. Qua việc nắm vững, chúng ta có thể xây dựng các chương trình mạnh mẽ, linh hoạt và dễ bảo trì, đồng thời tận dụng tối đa tiềm năng của ngôn ngữ lập trình mà chúng ta đang sử dụng.

5 lượt xem | 0 bình luận
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar