Scrum là gì? Khám phá phương pháp quản lý dự án Agile hiệu quả
  1. Home
  2. Chuyện nghề nghiệp
  3. Scrum là gì? Khám phá phương pháp quản lý dự án Agile hiệu quả
Admin 1 năm trước

Scrum là gì? Khám phá phương pháp quản lý dự án Agile hiệu quả

Scrum là gì? Đây là một phương pháp quản lý dự án Agile, được áp dụng rộng rãi trong các công ty công nghệ và phần mềm trên toàn thế giới. Scrum giúp các nhóm làm việc chuyên nghiệp tăng cường sự linh hoạt, khả năng phản hồi nhanh chóng, và tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Chi tiết hơn về Scrum là gì? Sẽ có toàn bộ trong bài viết dưới đây của Tuấn Anh UET.

Giới thiệu về Scrum là gì?

Scrum là gì
Giới thiệu về Scrum là gì?

Lịch sử và nguồn gốc của Scrum

Scrum được đưa ra vào những năm 1980 bởi Jeff Sutherland và Ken Schwaber. Ban đầu, Scrum được ứng dụng cho các dự án phát triển phần mềm, tuy nhiên sau đó nó đã được mở rộng để áp dụng cho các dự án khác như marketing, quản lý sản xuất,…

Các lợi ích của Scrum

  • Giảm thiểu rủi ro: Scrum giúp các nhóm làm việc kiểm soát được tiến độ và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm.
  • Tăng cường sự linh hoạt: Scrum cho phép các nhóm làm việc linh hoạt phản hồi với các yêu cầu và thay đổi của khách hàng.
  • Tạo ra sản phẩm chất lượng cao: Scrum đảm bảo rằng sản phẩm được phát triển đạt chất lượng theo đúng yêu cầu.

Các thành phần của Scrum

Scrum là gì

Scrum bao gồm các thành phần sau:

Product backlog

Product backlog là danh sách các yêu cầu hoặc tính năng mà khách hàng mong muốn. Đây là nguồn cung cấp cho các sprint.

Sprint backlog

Sprint backlog là danh sách các yêu cầu hoặc tính năng được chọn từ product backlog để phát triển trong một sprint.

Sprint

Sprint là một chu kỳ phát triển sản phẩm, với thời gian từ 1-4 tuần. Sprint giúp tập trung vào một số yêu cầu cụ thể, tạo điều kiện để nhóm làm việc hiệu quả hơn.

Daily scrum

Daily scrum là cuộc họp ngắn hằng ngày, giữa các thành viên trong nhóm để cập nhật tình hình tiến độ và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm.

Sprint review

Sprint review là cuộc họp giữa nhóm Scrum và khách hàng để đánh giá kết quả của một sprint.

Sprint retrospective

Sprint retrospective là cuộc họp giữa nhóm Scrum để xem xét và cải tiến quá trình phát triển sản phẩm.

Các vai trò trong Scrum

Scrum có ba vai trò chính:

Scrum Master

Scrum Master là người quản lý và hỗ trợ cho việc triển khai Scrum. Scrum Master đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm hiểu và thực hiện theo Scrum.

Product Owner

Product Owner là người đại diện cho khách hàng, quản lý product backlog và xác định các yêu cầu.

Development team

Development team là các thành viên trong nhóm Scrum, đảm nhiệm việc phát triển sản phẩm và hoàn thiện các yêu cầu được chọn trong sprint backlog.

Quy trình Scrum

Scrum là gì

Quy trình Scrum bao gồm các bước sau:

Lên kế hoạch Sprint

  • Lập kế hoạch Sprint:Lập kế hoạch Sprint là bước đầu tiên trong quy trình Scrum. Tại đây, nhóm Scrum sẽ xác định các yêu cầu và tính năng cần phát triển trong Sprint tới. Các yêu cầu này được chọn từ product backlog, một danh sách toàn bộ các yêu cầu hiện có để phát triển sản phẩm.

Phát triển sản phẩm

Sau khi lập kế hoạch Sprint, nhóm Scrum sẽ bắt đầu phát triển sản phẩm theo các yêu cầu đã chọn. Những yêu cầu này sẽ được hoàn thiện trong thời gian của Sprint.

Cuộc họp Daily Scrum

Cuộc họp Daily Scrum diễn ra hàng ngày, với thời gian không quá 15 phút. Tại đây, các thành viên trong nhóm Scrum sẽ cùng nhau đánh giá tiến độ của sản phẩm và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm.

Đánh giá Sprint

Sau khi hoàn thành một Sprint, nhóm Scrum sẽ tiến hành đánh giá để xem xét và cải tiến quá trình phát triển sản phẩm. Tại đây, các thành viên sẽ đánh giá kết quả của Sprint, các khó khăn và vấn đề gặp phải, và tìm cách cải thiện cho Sprint tiếp theo.

Lặp lại quy trình

Sau khi hoàn thành một Sprint, nhóm Scrum sẽ bắt đầu lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo và tiếp tục quy trình phát triển sản phẩm.

Các lưu ý khi sử dụng Scrum

Không phải tất cả các dự án đều phù hợp với việc sử dụng Scrum. Sau đây là một số lưu ý khi sử dụng Scrum:

Kích thước nhóm phù hợp

Để đảm bảo hiệu quả của Scrum, kích thước nhóm nên từ 3-9 người. Nếu quá ít người, có thể không đủ khả năng để hoàn thành các yêu cầu; nếu quá đông, các cuộc họp lại trở nên chậm và khó quản lý.

Quản lý Product backlog

Product backlog cần được quản lý tốt để đảm bảo chỉ chọn ra những yêu cầu cần thiết nhất để phát triển trong Sprint. Các yêu cầu không cần thiết hoặc quá phức tạp nên xóa hoặc giữ lại cho sau này.

Phát triển liên tục

Scrum yêu cầu phát triển sản phẩm liên tục trong các Sprint. Việc dừng lại hoặc gián đoạn quá trình này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của Scrum.

Các câu hỏi thường gặp về Scrum

1. Scrum là gì?

Scrum là một phương pháp quản lý dự án Agile, giúp các nhóm làm việc tăng cường sự linh hoạt, khả năng phản hồi nhanh chóng và tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Scrum bao gồm một số thành phần cơ bản như Product Backlog, Sprint backlog, Daily Scrum, Sprint Review và Sprint Retrospective.

2. Ai có thể sử dụng Scrum?

Scrum có thể được sử dụng bởi bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào muốn tăng cường hiệu quả quản lý dự án của mình và tạo ra các sản phẩm chất lượng cao hơn. Scrum đặc biệt phù hợp với các công ty công nghệ và phần mềm.

3. Scrum và Waterfall khác nhau như thế nào?

Waterfall là một phương pháp quản lý dự án tuyến tính, trong đó các giai đoạn của dự án (thiết kế, phát triển, kiểm thử) được thực hiện theo trình tự. Trong khi đó, Scrum là một phương pháp quản lý dự án linh hoạt, trong đó các hoạt động được thực hiện trong các Sprint ngắn hạn (thường từ 1 đến 4 tuần). Scrum cũng tập trung vào việc liên tục cải tiến và phản hồi, trong khi Waterfall tập trung vào việc triển khai kế hoạch đã được xác định trước.

4. Scrum Master là gì?

Scrum Master là một người lãnh đạo của nhóm Scrum, có trách nhiệm hỗ trợ các thành viên trong nhóm Scrum và đảm bảo việc triển khai thành công của Scrum. Scrum Master cũng đảm nhiệm việc giám sát quá trình Scrum và giúp đỡ các thành viên trong nhóm Scrum thực hiện đúng các quy trình và tiêu chuẩn của Scrum.

5. Scrum có nhược điểm gì?

Mặc dù Scrum là một phương pháp quản lý dự án hiệu quả, nhưng nó cũng có những nhược điểm nhất định. Ví dụ, Scrum yêu cầu sự cam kết cao từ các thành viên trong nhóm Scrum, đòi hỏi họ phải tham gia vào quá trình Scrum và tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn của Scrum. Nếu không có sự cam kết này, Scrum có thể không hoạt động hiệu quả. Scrum cũng yêu cầu sự linh hoạt và thích ứng, vì các Sprint phải được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn, có thể gây áp lực cho nhóm Scrum.

Lời kết

Scrum là một phương pháp quản lý dự án Agile hiệu quả, được sử dụng rộng rãi trong các công ty công nghệ và phần mềm trên toàn thế giới. Scrum giúp các nhóm làm việc chuyên nghiệp tăng cường sự linh hoạt, khả năng phản hồi nhanh chóng, và tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

7 lượt xem | 0 bình luận
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar